Đa ngôn ngữ | Thương hiệu quốc tế

Hệ thống quản lý doanh nghiệp

Hệ thống quản lý số hóa doanh nghiệp

100,0000+

Lựa chọn chung của doanh nghiệp

Quản lý tạo ra giá trị, công nghệ nâng cao hiệu suất Improve the efficiency of science and technology
Management to create value

Giới thiệu thương hiệu

Báo cáo truyền thông

Giành được công nghệ cao quốc tế Trung Quốc "Sản phẩm xuất sắc

Lợi nhuận
chi phí?

Hiệu suất
của nhân
viên?

Hiệu suất
bán hàng?

Công suất
sản xuất?

Tỷ lệ tổn
hao hàng
tồn kho?

Lượng hàng
tồn kho?

 • Các vấn đề doanh nghiệp gặp phải
 • Hàng tồn kho không rõ ràng
 • Không biết về tình trạng làm việc của nhân viên
 • Không biết về lợi nhuận, chi phí
 • Khó tìm khách hàng để bán hàng
 • Mất dữ liệu của nhân viên nghỉ việc
 • Hiệu suất sản xuất thấp
 • Quản lý rối loạn, lộn xộn, bận rộn, mệt mỏi
 • RENHXY ERP giúp bạn thực hiện
 • Tiêu chuẩn hóa quản lý
 • Quy trình hóa kinh doanh
 • Tự động hóa văn phòng từ xa
 • Quản lý bảo mật dữ liệu doanh nghiệp
 • Tối ưu hóa chuỗi cung ứng
 • Marketing dữ liệu lớn trực tuyến
 • Tối ưu hóa hiệu suất của nhân viên
 • Nâng cấp sản xuất thông minh cho nhà máy
 • Số hóa toàn diện doanh nghiệp
Mô hình quản lý bốn chiều RENHXY ERP

Peter Ferdinand Drucker, nhà quản trị doanh nghiệp nổi tiếng đương đại, đã tổng kết ý tưởng cốt lõi về quản trị: “Nhiệm vụ, trách nhiệm, thực tiễn”, đạo lý rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng rất nhiều doanh nghiệp không biết bắt đầu như thế nào, quản trị truyền thống chỉ có tư duy nhưng không có vật dẫn. Kết hợp tư duy quản trị và hành vi quản trị thông qua vật dẫn là phần mềm, đây chính là tinh túy của RENHXY ERP......
Mô hình quản lý bốn chiều của RENHXY ERP: “Con người, tài chính, vật liệu, thời gian”,Thông qua việc quản lý bốn đề cương cơ bản này, doanh nghiệp thực hiện: Quy trình hóa nghiệp vụ kinh doanh, tiêu chuẩn hóa hệ thống quản lý, phần mềm hóa tư duy quản trị.

Quản lý ERP

Tất cả các cá thể trong cơ cấu tổ chức

Vốn, nguồn lực

Vật liệu, sản phẩm

Thời gian, thông tin, trạng thái

Con người

Thời gian

Tài chính

Vật liệu

60%

Nâng cao hiệu suất

40%

Giảm chi phí

60%

Tăng thành tích

Quản lý tạo ra giá trị, công nghệ nâng cao hiệu suất

Một hệ thống quản lý xuất sắc trọng điểm không chỉ ở công nghệ phần mềm,

mà hơn thế nữa còn là ở tư duy quản trị;

Một hệ thống quản lý xuất sắc trọng điểm không chỉ ở quan niệm,

mà hơn thế nữa còn là ở thực tiễn, hơn thế nữa là sự kết hợp giữa quan niệm và thực tiễn;

Kết hợp quan niệm quản lý vô hình với hành vi quản lý hữu hình.

Đó chính là mô hình quản lý doanh nghiệp;

Những gì chúng tôi làm không chỉ là phần mềm, mà là mô hình quản lý doanh nghiệp

Nền tảng hỗ trợ

 • Android
 • IOS
 • Windows

Thiết bị hỗ trợ

 • PC
 • Điện thoại di động
 • Máy tính bảng

© 2022 - Renhxy.com All Right Reserved 粤ICP备15007927号

Báo cáo truyền thông

00:00 / 01:55
 • 0.5x
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2.0x
Nhân đôi

Renhe Cloud ERP Giới thiệu sản phẩm

00:00 / 02:02
 • 0.5x
 • 0.75x
 • 1.0x
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2.0x
Nhân đôi