กลับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Renhe Cloud ERP เคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่ใช้บริการ เพื่อให้บริการที่ถูกต้องและเป็นส่วนตัวมากขึ้น Renhe Cloud ERP จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตาม Renhe Cloud ERP จะจัดการกับข้อมูลนี้ด้วยความรอบคอบและรอบคอบในระดับสูง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Renhe Cloud ERP จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากคุณ Renhe Cloud ERP จะอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ Renhe Cloud ERP จะถือว่าคุณยอมรับเนื้อหาทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้บริการ Renhe Cloud ERP

1. ขอบเขตการใช้งาน

(1) เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี Renhe Cloud ERP ของคุณ ข้อมูลการลงทะเบียนส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ตามข้อกำหนดของ Renhe Cloud ERP

(2) เมื่อคุณใช้บริการเครือข่าย Renhe Cloud ERP หรือเยี่ยมชมหน้าเว็บของแพลตฟอร์ม Renhe Cloud ERP นั้น Renhe Cloud ERP จะได้รับและบันทึกข้อมูลบนเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ ภาษา ใช้ วันที่และเวลาในการเข้าถึง ข้อมูลคุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และบันทึกหน้าเว็บที่คุณต้องการ

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้รับจาก Renhe Cloud ERP จากคู่ค้าทางธุรกิจผ่านช่องทางทางกฎหมาย

คุณเข้าใจและยอมรับว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลต่อไปนี้:

(1) ข้อมูลคีย์เวิร์ดที่คุณป้อนเมื่อใช้บริการค้นหาจากแพลตฟอร์ม Renhe Cloud ERP

(2) ข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมโดย Renhe Cloud ERP และเผยแพร่โดยคุณใน Renhe Cloud ERP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมการเข้าร่วม ข้อมูลธุรกรรม และรายละเอียดการประเมิน

(3) การละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการละเมิดกฎและมาตรการของ Renhe Cloud ERP ที่ Renhe Cloud ERP ดำเนินการกับคุณ

2. การใช้ข้อมูล

(1) Renhe Cloud ERP จะไม่ให้ ขาย ให้เช่า แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตล่วงหน้า หรือบุคคลที่สามและ Renhe Cloud ERP (รวมถึงบริษัทในเครือ Renhe Cloud ERP) ให้บริการ แก่คุณทีละคนหรือร่วมกัน และหลังจากบริการสิ้นสุดลง พวกเขาจะถูกห้ามมิให้เข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด รวมทั้งที่พวกเขาเคยสามารถเข้าถึงได้

(2) Renhe Cloud ERP ยังไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวม แก้ไข ขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการใดๆ หากผู้ใช้แพลตฟอร์ม Renhe Cloud ERP มีส่วนร่วมในกิจกรรมข้างต้น เมื่อพบแล้ว Renhe Cloud ERP มีสิทธิ์ยุติข้อตกลงบริการกับผู้ใช้ทันที

เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการผู้ใช้ Renhe Cloud ERP อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่คุณสนใจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ หรือการแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตร Renhe Cloud ERP เพื่อให้พวกเขา สามารถติดต่อคุณได้ คุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

3. การเปิดเผยข้อมูล

ในกรณีต่อไปนี้ Renhe Cloud ERP จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนตามความต้องการส่วนตัวของคุณหรือบทบัญญัติของกฎหมาย:

(1) การเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยได้รับความยินยอมจากคุณก่อน;

(2) ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ คุณต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

(3) ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหรือข้อกำหนดของสถาบันการบริหารหรือตุลาการ เปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือสถาบันการบริหารหรือตุลาการ

(4) หากคุณละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับของจีน หรือข้อตกลงการบริการ Renhe Cloud ERP หรือกฎที่เกี่ยวข้อง คุณต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

(5) หากคุณเป็นผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ยื่นคำร้องแล้ว คุณควรเปิดเผยต่อผู้ตอบตามคำร้องขอของผู้ถูกร้อง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับข้อพิพาทด้านสิทธิที่อาจเกิดขึ้นได้

(6) ในธุรกรรมที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Renhe Cloud ERP หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำธุรกรรมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการทำธุรกรรมบางส่วนและร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล Renhe Cloud ERP มีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะให้การติดต่อกับผู้ใช้ ข้อมูลของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมและข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือการระงับข้อพิพาท

(7) การเปิดเผยอื่นๆ ที่ Renhe Cloud ERP เห็นว่าเหมาะสมตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายเว็บไซต์

4. การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับคุณที่รวบรวมโดย Renhe Cloud ERP จะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Renhe Cloud ERP และ/หรือบริษัทในเครือ และข้อมูลและวัสดุเหล่านี้อาจถูกส่งไปยังประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ที่ Renhe Cloud ERP รวบรวมข้อมูลและ วัสดุ นอกชายฝั่งและเข้าถึง จัดเก็บ และแสดงนอกสถานที่

5. การใช้คุกกี้

(1) หากคุณไม่ปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ Renhe Cloud ERP จะตั้งค่าหรือเข้าถึงคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการหรือฟังก์ชันของแพลตฟอร์ม Renhe Cloud ERP ที่พึ่งพาคุกกี้ได้ Renhe Cloud ERP ใช้คุกกี้เพื่อมอบบริการที่รอบคอบและเป็นส่วนตัวมากขึ้นแก่คุณ ซึ่งรวมถึงบริการส่งเสริมการขาย

(2) คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ คุณสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้โดยแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการเครือข่าย Renhe Cloud ERP หรือฟังก์ชันที่ต้องใช้คุกกี้ได้

(3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผ่านคุกกี้ที่กำหนดโดย Renhe Cloud ERP จะอยู่ภายใต้นโยบายนี้

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

(1) บัญชี Renhe Cloud ERP มีฟังก์ชันการป้องกันความปลอดภัย โปรดเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณอย่างถูกต้อง Renhe Cloud ERP จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่สูญหาย ถูกละเมิด และเปลี่ยนแปลงโดยการเข้ารหัสรหัสผ่านของผู้ใช้และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ แม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว แต่โปรดทราบว่าไม่มี "มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ" ในเครือข่ายข้อมูล

(2) เมื่อใช้บริการเครือข่าย Renhe Cloud ERP สำหรับธุรกรรมออนไลน์ คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ข้อมูลติดต่อหรือที่อยู่ไปรษณีย์ ให้กับคู่สัญญาหรือคู่สัญญาที่มีศักยภาพ โปรดปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและมอบให้แก่ผู้อื่นเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรั่วไหล โดยเฉพาะชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Renhe Cloud ERP โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Renhe Cloud ERP ทันที เพื่อให้ Renhe Cloud ERP สามารถใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องได้

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จำกัด

© 2022 - Renhxy.com All Right Reserved