ข้อมูลบริษัท

Renhe Xingye (Shenzhen) Software Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ขอบเขตธุรกิจ: การพัฒนาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การขาย บริการ การพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัจฉริยะแบบฝังตัว มีทีมงาน R&D มืออาชีพที่อายุน้อยและกระตือรือร้น ซึ่งรวมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การวิจัยและพัฒนาอิสระ และปัจจุบันมีซอฟต์แวร์หลัก 99 ตัวและเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์หลัก "ระบบ Renhe Cloud ERP" ไฮไลท์หลัก: "โซลูชันโดยรวมการจัดการการดำเนินงานดิจิทัลขององค์กร", "เทคโนโลยีเครือข่ายคลาวด์ส่วนตัวขององค์กร", "โซลูชันโดยรวมของโรงงานอัจฉริยะ 4.0 อุตสาหกรรม" ให้ผู้ใช้ใช้งานง่ายและใช้งานได้จริง ผลิตภัณฑ์และบริการโซลูชันโดยรวม เพื่อช่วยให้องค์กรลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

Peter Drucker นักวิทยาศาสตร์การจัดการองค์กรร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง ได้สรุปแนวคิดหลักของการจัดการ: "งาน ความรับผิดชอบ "การปฏิบัติ" เหตุผลง่ายมาก แต่หลายๆ บริษัทไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร การจัดการแบบเดิมๆ มีแต่แนวคิด แต่ไม่มีผู้ให้บริการ Renhe Cloud ERP นำแนวคิดการจัดการสี่มิติมาเป็นแกนหลัก และรวมแนวคิดการจัดการและการจัดการเข้าด้วยกัน พฤติกรรมผ่านผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ซึ่งก็คือ Renhe Cloud ERP นั่นเอง สาระสำคัญของ...

วัฒนธรรมองค์กร

Renhe Xingye Fu

ผู้มีเมตตา การสะสมคุณธรรม ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตนเอง ไม่ถือตัว ความสามัคคี เหอเย่ หล่อเลี้ยงพวกเขาด้วยเต๋าและหล่อเลี้ยงพวกเขาด้วยคุณธรรม อ่อนแอแต่ไม่เข้มแข็งไม่เมตตา เข้มแข็งแต่ไม่เมตตาไม่ใช่สามัคคี ความสามัคคีเป็นเรื่องธรรมดาและสามัญนั้นยาวนาน

ฟ้ากับดินก็ใส อะไรเป็นส่วนตัว อะไรอยู่ใกล้ พระอาทิตย์ พระจันทร์สว่าง เทศกาลมีเพียงหนึ่งเดียว เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้จากอนาคต

หลักการพื้นฐาน 10 ประการสำหรับพนักงาน

ยึดหลักคุณธรรมทั้งความสามารถและความซื่อสัตย์ทางการเมือง

รวมเพื่อนร่วมงานและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

เคารพในวินัย ทุ่มเท กล้ารับผิดชอบ

ลูกค้ามาก่อน ปรับปรุงต่อไป

แสวงหาความจริงและปฏิบัติได้จริง ซื่อสัตย์ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เริ่มต้นเล็กอย่าหยิ่ง

แต่งตัวเรียบร้อย อารมณ์ดี

ไม่ใช่ข้าราชการ   ,ไม่มีเหตุผล  

ถูกหรือผิดไม่มีแก๊ง

ข้อมูลเชิงลึก ลงมือทำทันที

© 2022 - Renhxy.com All Right Reserved Guangdong ICP No. 15007927